0
Thêm vào giỏ hàng thành công avg!
Thanh toán
Hỗ trợ 24/702513.680.502

Chính sách xử lý khiếu nại

- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty

- Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tối để làm thủ tục bảo hành

- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.