0
Thêm vào giỏ hàng thành công avg!
Thanh toán
Hỗ trợ 24/702513.680.502

Điều khoản bảo mật

Hoạt động của Công ty Cố Long được xây dựng trên nền tảng sự tin tưởng giữa khách hàng với công ty chúng tôi qua các sản phẩm mà khách hàng sử dụng. Để bảo hành các sản phẩm mà khách hàng đã mua sản phẩm của Công ty. Công ty Cố Long xin lưu ý với khách hàng những điều kiện sau:

          1. Điều kiện bảo hành : Hàng còn nguyên vẹn & trong thời gian bảo hành.

          2. Không bảo hành trong các trường hợp sau:

                - Tem bảo hành không còn nguyên vẹn.

                - Các hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn.

                - Các hư hỏng do khách hàng sử dụng ngây nên.

                - Có hiện tượng cháy nổ do điện áp không ổn định, côn trùng, nước vào máy.

                - Không bảo hành các vật tiêu hoa như : Moter, Ốc vít....